Vija Celmiņa. Vienpadsmit darbi un filma

Vija Celmiņa. Vienpadsmit darbi un filma